OSOS Yatırımları

ADM Elektrik Dağıtım Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında, yüksek tüketimli müşteri sayaçları, lisanslı-lisanssız dağıtım şebekesine bağlı tüm üretim tesisi sayaçları ve dağıtım bölgesi kapsamında olan tüm aydınlatma sayaçları olmak üzere yaklaşık 32.013 sayaç uzaktan okunmakta, tüketim ve profil değerleri sisteme aktarılmaktadır. OSOS ile sağlanan tahakkuk değerleri ve veriler sistemin izlenebilirliğini sağlayarak, müşteri memnuniyetine ve toplam kalite artışına katkıda bulunmaktadır.