UN Global Compact

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Katılımcısı Olmaktan Gurur Duyuyoruz!

 

Adm Elektrik olarak dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) katılımcısı olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

 

İşimizi en iyi şekilde yaparak kurumu geleceğe taşırken; bireylere, topluma, ülkemize ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz. İşimizi hedeflenen zaman ve kalitede gerçekleştirirken iş ahlakımız çerçevesinde yapılmasını sağlarız. Prosedür ve kurallara uygun, şeffaf ve hesap verebilir bir çalışma tarzını benimseriz. Etik olmayan ya da haksız bir uygulama ile karşılaşırsak sesimizi duyururuz. Davranışlarımızın başkalarını nasıl etkilediğini hesaba katarız.

 

Sözleşme katılımcısı olarak tüm iş süreçlerimizde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri olan insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uymayı taahhüt ederek; söz konusu prensipleri gözetmenin yanı sıra her yıl bu alanlardaki çalışmalarımızı raporlayacak ve yerine getirdiğimiz taahhütlerimizi de somut göstergelerle ortaya koyacağız. 

 

Adm Elektrik olarak daima insan odaklı yaklaşımımızla ve sürdürülebilir hedeflerimizle sektörümüzde fark yaratan çalışmalarda yer almaya devam edeceğiz.

 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesinde belirtilen 10 temel evrensel ilkeye uygun davranacağımızın taahhüdüne ilişkin mektubumuza ve şirket profilimize linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/149646-ADM-Elektrik-Da-t-m-A-