Çevre Politikası

Temeli “İnsana Saygı” olan yönetim anlayışını benimseyen ADM Elektrik Dağıtım, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma saygının bir göstergesi olarak görev kabul etmektedir.

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. bu görev bilinciyle; 

  • Çevre tahribine neden olan unsurların kontrol altına alınması, azaltılması ve önlemesini ilke edinmeyi,
  • Çevresel etkilerin azaltılması ile ilgili sürekli gelişmeye katkıda bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
  • İlgili çevre mevzuatı, yasa, yönetmelik doğrultusunda kuruluşa ait çevre boyut ve etkileri değerlendirmeyi ve sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri’nin gereklerini karşılamayı, 
  • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bu amaç ve hedeflere uygunluğunu izlemeyi ve yılda en az bir defa mevcut durumu gözden geçirmeyi,
  • Çevre Yönetim Sisteminin doğru şekilde algılanması için, gerekli ve yeterli şekilde dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlara duyurmayı,
  • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık olmayı Çevre Politikası olarak kabul etmiştir.