Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yatırımları

ADM Elektrik Dağıtım Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile bölgedeki  elektrik dağıtım şebekesi verileri yönetilmektedir. Bu  kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla illerinde bulunan tüm dağıtım şebekesi, kaynaktan tüm abonelere kadar elektronik ortama aktarılmış ve modellenmiştir . Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımı, SCADA / DMS, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşteri Bilgi Sistemleri (MBS), Varlık Bakım Yönetim Sistemi gibi dağıtım şebekesinin yönetilmesini sağlayan diğer sistemlerin ana veri kaynağı olarak kullanılmaktadır.