Diğer İSG ve İK İndikatörleri

Sürdürülebilirlik raporunda İSG ve İK'ya ilişkin veriler yer almaktadır. Bu rapora ilave İSG ve İK indikatörleri aşağıda yer almaktadır.

Şirketimizde Tespit edilmiş meslek hastalığı vakamız bulunmamaktadır.

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

Devamsızlık/Meslek Hastalığı

0

0

0

0

0

 

İK iç hareketlilik oranlarımız aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

 

2017

2018

2019

2020

2021

%8.66

%14.16

%24.78

%20.29

%17.29