Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

ADM Elektrik Dağıtım olarak vizyonumuz ve misyonumuz ışığında; Hizmet bölgemizde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için Entegre Yönetim Sistemini (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 10002:2018, TS ISO/IEC 27001:2013) uygulamaktayız.

Bu kapsamda;

 • Entegre Yönetim Sistemimizi en etkili şekilde sürdürmeyi,
 • Risk temelli düşünce ile süreçlerimizi yönetmeyi,
 • İlgili tarafların beklentilerini karşılamak için çalışmayı,
 • Çevreye saygılı ve çevrenin korunmasına duyarlı bir kuruluş olmayı,
 • Kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlamayı,
 • Atıklarımızı azaltmayı, geri kazanımı sağlamayı ve kirliliği önlemeyi,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumların olası zararlı sonuçlarını minimum düzeye indirebilecek tedbirler almayı,
 • Çalışma alanlarımız içerisinde yüklenici, tedarikçi ve çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstermeyi,
 • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, çalışanların fikirlerini almayı ve katılımını sağlamayı,
 • Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi performansında sürekli iyileştirme elde etmek için çalışmayı,
 • Çevre dostu ve enerji verimliğini önemseyen ürün ve hizmetleri tercih etmeyi,
 • Entegre Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları sağlamayı,
 • Eğitim faaliyetlerini sürekli kılarak, öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon olmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemlerini uygulamayı, geliştirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Faaliyet alanlarımız kapsamında yürürlükte olan yasal mevzuatlara, standartlara, bağlı olduğumuz kuruluşların direktif ve kurallarına uymayı,

Taahhüt ediyoruz.

                                                                                                   Ahmet BAYRAMOĞLU

                                                                                                         Genel Müdür