İnsan Kaynakları Politikası

ADM İnsan kaynakları Politikası aşağıdaki unsurları içerir:

 • Şirket,  sahip olduğu en değerli kaynağın personelleri olduğu bilincindedir.
 • İnsan Kaynakları uygulamalarında Performans ve verimlilik her durumda öncelikli olarak göz önünde bulundurulur.
 • Personel seçiminde; konusunda uzmanlaşmış, dinamik, gelişime/yeniliğe açık ve verimli kişiler seçilir.
 • Personel’ in Şirket etik ilkelerine ve Şirket’e bağlılığının artırılması sağlanır.
 • Personel’ in Şirketin politikaları, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda çalışması sağlanır.
 • İnsan kaynağı planlaması yapılırken azami verimlilik ilkesi gözetilir.
 • Personel seçiminde, işe almalarda, görevlendirmelerde, Personelin gelişimlerinin sağlanmasında, iş tanımlarının oluşturulması ve güncellenmesinde, ücret politikası oluşturulmasında ve yönetilmesinde, eğitim planlamasının yapılmasında, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmalarda bilimsel, denenmiş, modern ve bilimsel yöntemler kullanılarak sürekli iyileştirme usulleri ile verimlilik artırılır.

 

İnsan Kaynakları, insan kaynakları politikasının belirleyici unsurlarına uygun olarak aşağıdaki aksiyonları alır:

 • Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,
 • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi belirlemek ve geliştirmek.
 • Norm kadroyu yıllık periyodlarla sürekli olarak güncellemek,
 • Personelin, görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını, hizmet kalitesinin yükselmesini ve kariyer yönetimi sisteminin uygulanmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve güncellemek,
 • Şirkette gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
 • Personelin verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine olanak sağlayacak olan sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,
 • Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Şirket’e bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
 • İSG kapsamında, personelin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek ve acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak,