İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ADM Elektrik Dağıtım için “hiçbir iş, insanın can güvenliğini tehlikeye atacak kadar önemli ve acil değildir”.

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. bu doğrultuda;

  • İş sağlığına ve güvenliğine önem vererek, önceden tedbir alarak,  İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini kabul edilebilir risk seviyesine indirerek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
  • Sürekli eğitim yolu ile çalışanları bilinçlendirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hareket etmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği risklerini kabul edilebilir risk seviyesine indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanların sağlığını korumayı,
  • Alt işverenlerle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde verimliliği arttırmayı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olarak uygulamaktadır.