Kalite Politikası

ADM Elektrik Dağıtım, kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşımaktadır.

ADM Elektrik ve Dağıtım A.Ş. bu inançla;

  • Tüketici ve tedarikçilerimizin memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamayı
  • Birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Etkili bir liderlik ile çalışanların katılımını sağlamayı,
  • Çalışanların ve hizmetin sürekli gelişimini sağlamanın yanı sıra ileriye dönük gelişmeyi destekleyecek yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinliklere yönelik eğitimleri gerçekleştirmeyi,
  • Alt işverenlerin gelişimine katkı sağlamayı,
  • Ölçülebilir değerlerle doğru kararlar almayı, süreçler ile şirket hedeflerini sürekli gözden geçirerek, performans geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı,
  • Kalite performansını sürekli iyileştirmeyi Kalite Politikası olarak benimsemiştir.