Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak, ‘sürdürülebilir’, ‘yenilikçi’ ve ‘insan odaklı’ vizyonumuz doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri ve Etik Değerlerimiz ile Eşit Hayat inisiyatifimiz doğrultusunda her seviyede fırsat eşitliği sunulmasını, çeşitlilik ve kapsayıcılık sağlanmasını amaçlamaktayız.

İş hayatında kadınların iş gücüne katılımını destekleyerek kadın-erkek fırsat eşitliği ilkelerini tüm insan kaynakları politikalarımızda ve prosedürlerimizde, İnsan Hakları Politikamız ile güvence altına almayı ve kadın istihdamını arttırmayı hedeflemekteyiz.

Özellikle şirketimizin üst yönetim karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini iyileştirmeyi ve Yönetim kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket’in faaliyetlerine ve yönetim kurulunun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bu kapsamda, bağımsız yönetim kurulu üyesi kontenjanlarında kadınlara öncelik vermeyi kolaylaştırmayı ve kadınların karar mekanizmalarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.Yönetim Kurulu’nda kadın üyelerin temsili ile ilgili olarak, sürdürülebilir şekilde uygulanması hedeflenen politika aşağıda yer almaktadır.

· Önerilen kadın üye adayları; Aday Gösterme Komitesi görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna iletilir. Kadın üyenin, Yönetim Kurulu yapısına uygunluğu konusunda, pay sahiplerinin görüşüne uygun olarak Yönetim Kurulu değerlendirme yapar.

· Yönetim Kurulu aday belirleme sürecinde, bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından aynı özelliklere sahip adaylar içerisinden, kadın adaylara öncelik verilmesi gözetilir.

· Yönetim Kurulu’na aday gösterme sürecinde şirket kültürü, büyüklüğü ve faaliyetlerine göre görevin gerektirdiği yeterli bilgi birikimi, tecrübe ve yetkinliğe sahip, tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını koruyabilecek nitelikleri taşıyan adaylarda dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet, ulus, sağlık durumu, medeni durum, yaş ve benzeri çeşitliliğinin sağlanması hedeflenir.

· Yönetim Kurulu içerisinde yöneticilerin görüşlerinin dinlendiği, fikirlerinin önemsendiği ve ön yargının, ayrımcılığın ve her türlü olumsuz unsurun tolere edilmediği bir ortam oluşturur.

· Yönetim Kurulu’nun yeterli ve dengeli bir yapıya sahip olmaları için yenileme ve seçim süreçleri; Şirket’in ihtiyaçlarına göre üye çeşitliliğini sağlamayı her zaman teşvik eder.

· Aday Gösterme Komitesi görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi mevzuata uygun sürecin yürütülmesinden sorumludur.

· Yönetim Kurulu bünyesindeki kadın üye oranının önümüzdeki 5 yıl içinde % 25 ve üstü olması esas hedeftir. Yönetim Kurulu bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.

· Bu politikanın uygulanması konusunda tüm paydaşlarımız teşvik edilir.